Úplná uzávierka ulice Okružná

Z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov, Cena Krupiny – Kritérium Dudince, dňa 28.04.2018 /sobota/ bude v čase od 12,00 hod. do 19,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu, smerom k mestskému úradu, predajni COOP Jednota SD až po most. 
Cestná doprava bude vedená po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a usporiadateľmi. 

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom čase zastávku pri Hoteli Prameň.

V čase uzávierky cesty žiadame uvoľniť parkovacie miesta na celej ulici Okružná a to pred budovou mestského úradu, nájomnými bytmi, k predajni COOP Jednota SD až po križovatku s ulicou J. Kráľa.

Zároveň dôrazne žiadame majiteľov domácich zvierat, aby v danom čase zamedzili ich voľnému pohybu na trati a jej okolí, čím sa predíde nehode a úrazu.

Projekty mesta Dudince