Upozornenie na rekonštrukčné práce

UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov, že dňa 16. 4. 2018 t. j. pondelok od 7,00 hod. začínajú rekonštrukčné práce a bude uzatvorený most v Ladzanoch ev. č. 51-159 na ceste I/51 v smere Ladzany – Sebechleby.
Obchádzková trasa vedie cez obce Drážovce, Báčovce, Šipice, Domaníky a Hontianske Nemce.
Obchádzková trasa je vyznačená na mapách ortofotomapa a prehľadná situácia v prílohe upozornenia.
Predpokladaný čas uzavretia mostu za účelom modernizácie a rekonštrukcie je do 2. 10. 2018.

Projekty mesta Dudince