UPOZORNENIE - Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií

Predpokladaná doba stavebných prác na uliciach:
- A. Sládkoviča a Malý rad  bude v období 02.07.– 16.07.2018
- Merovská a B. Tablica bude v období 17.07. – 31.07.2018


Počas stavebných prác bude premávka na daných komunikáciách v uvedených termínoch mierne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením.
Obmedzenie bude hlavne počas frézovania pôvodného povrchu, čistení a zarovnávaní a následne pri pokládke nového asfaltového krytu.
Žiadame Vás, aby ste na daných uliciach neparkovali svoje dopravné prostriedky počas prebiehajúcej rekonštrukcie ulíc.

Vážení občania, v rámci zachovania Vašej bezpečnosti a bezpečnosti pri prácach, Vás žiadame, aby ste rešpektovali obmedzenia na daných uliciach.


Projekty mesta Dudince