BUSINESS

UPOZORNENIE Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií – most pri vstupe do mesta od hlavnej cesty a miestna komunikácia po Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

UPOZORNENIE

Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií –  most pri vstupe do mesta od hlavnej cesty a miestna komunikácia po Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 

Predpokladaná doba stavebných prác: od 2.5.2022 do 31.5.2022

Počas stavebných prác bude premávka na danej komunikácii v uvedenom termíne  mierne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením.

Obmedzenie bude hlavne počas frézovania pôvodného povrchu, čistení, zarovnávaní a následne pri pokládke nového asfaltového krytu.

Vážení občania, v rámci zachovania vašej bezpečnosti a bezpečnosti pri prácach, vás žiadame, aby ste rešpektovali dopravné obmedzenia a značenie.