Úprava stránkových hodín na MsÚ od 01.05.2020

Pondelok 8,00 - 12,00 

Streda      8,00 - 12,00 

Piatok       8,00 - 12,00 

Projekty mesta Dudince