Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

  • 23.2.2022
  • 869x
  •   

Mesto Dudince v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.

Úroveň vytriedenia komunálnych  odpadov za kalendárny rok 2021 je 61,53%. 


Projekty mesta Dudince