Uvítanie novonarodených detí v roku 2017

Dňa 8.novembra 2017 
sa v obradnej sieni na mestskom úrade 
uskutočnilo slávnostné uvítanie 
novonarodených detí 
do života a spoločenstva nášho mesta. 

Projekty mesta Dudince