Územný plán mesta Dudince - Správa o hodnotení strategického dokumentu

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dudince“ a k návrhu tohto strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 21 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené, t.j. do 10.06.2019 na adresu: 

Okresný úrad Krupina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
ČSA 2190/3
963 01 Krupina

Konzultácie k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dudince“ a k návrhu tohto strategického dokumentu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa uskutočnia dňa 05.06.2019 o 09:00 hod.na Okresnom úrade Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ČSA 2190/3, 963 01 Krupina, 3. posch. č. dverí 4.26.

Zároveň oznamujeme verejnosti, že do Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Dudince“ a Návrhu strategického dokumentu  je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Dokumenty sa nachádzajú na informačnej tabuli mesta na prízemí v budove MsÚ a sú verejnosti dostupné počas úradných hodín až do 10.06.2019.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
28. 05. 2019  Správa o hodnotení strategického dokumentu 21 075 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince