Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - miestna komunikácia ul. Záhradná

  • 20.11.2023
  • 1997x
  •   


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 11. 2023  oznám. uk -Miestna komunikácia ul. Záhradná Mesto Dudince 187 kB [pdf]
20. 11. 2023  situácia MK ul. Záhradná Dudince 407 kB [pdf]
20. 11. 2023  situácia MK ul. Záhradná Dudince tabuľka 106 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince