Voľby do Európskeho parlamentu 2019

https://www.minv.sk/?volby-epMesto DUDINCE

 

 

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb

do Európskeho parlamentu

 

 

Deň a čas konania volieb:

25.05. 2019     7:00 h - 22.00 h

 

Miesto konania volieb:

Mestský úrad Dudince, sobášna miestnosť /prízemie/

Volebný okrsok č. 001

 

Adresa: Okružná 212/3 Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v anglickom jazyku 135 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v maďarskom jazyku 288 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v nemeckom jazyku 296 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v rusínskom jazyku 377 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v slovenskom jazyku 293 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia pre voliča v ukrajinskom jazyku 233 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v anglickom jazyku 9 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v maďarskom jazyku 183 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v nemeckom jazyku 192 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v rusínskom jazyku 191 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v slovenskom jazyku 185 kB [pdf]
08. 04. 2019  Informácia v ukrajinskom jazyku 193 kB [pdf]
08. 04. 2019  Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 161 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince