BUSINESS mini33sk_1

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

mini33sk_1

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Všetky potrebné informácie nájdete na:  minv.sk 

vInformácie pre voliča

Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania

vInformácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Podanie kandidátnej listiny, Číslo účtu pre uhradenie volebnej kaucie, Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

vKandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam kandidujúcich politických subjektov, Zoznam zaregistrovaných kandidátov, Oznámenie o späťvzatí kandidátnej listiny, vzdaní sa a odvolaní kandidatúry

vVolebná kampaň

Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

vTlačivá a vzory

Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

vOrganizačno-technické zabezpečenie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

vFinancovanie volieb

Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami, Usmernenia v súvislosti s financovaním volieb

vŠtátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

vVýsledky volieb


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
12. 07. 2023  Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie a preberanie delegačných listín 123 kB [pdf]
08. 08. 2023  Informovanie voličov 360 kB [pdf]
21. 09. 2023  Oznamenie - miesto a čas konania volieb 121 kB [pdf]
21. 09. 2023  Oznamenie - voľba do prenosnej volebnej schránky 128 kB [pdf]
27. 06. 2023  Oznámenie zapisovateľka 123 kB [pdf]
12. 07. 2023  Oznámenie - hlasovacie preukazy 123 kB [pdf]
15. 06. 2023  Oznámenie určenie volebného obvodu a volebného okrsku 160 kB [pdf]
09. 06. 2023  Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR 187 kB [pdf]
30. 06. 2023  Voľba poštou 334 kB [pdf]