BUSINESS

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017-doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Elektronická adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je:

podatelna@dudince-mesto.sk