BUSINESS

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín:

minv.sk
Informácie pre voliča: 

minv.sk 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície:

minv.sk

Informácie pre nezávislých kandidátov:

minv.sk

Volebná kampaň:

minv.sk

Tlačivá a vzory:

minv.sk

Financovanie volieb:

minv.sk

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán:

minv.sk
Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
31. 08. 2022  Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane - obec do 5 000 obyvateľov 167 kB [pdf]
29. 06. 2022  Informácia o spôsobe hlasovanie 98 kB [pdf]
31. 08. 2022  Oznámenie menovanie zapisovateľa 2 146 kB [pdf]
31. 08. 2022  Oznámenie určenie počtu poslancov 348 kB [pdf]
31. 08. 2022  Oznámenie určenie volebného obvodu a volebného okrsku 286 kB [pdf]
22. 08. 2022  Preberanie delegačných listín 127 kB [pdf]
13. 06. 2022  Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb 189 kB [pdf]
31. 08. 2022  volebné obvody BBSK oznámenie 237 kB [pdf]
26. 09. 2022  Zoznam zaregistrovaných kadidátov primátor 118 kB [pdf]
26. 09. 2022  Zoznam zaregistrovaných kandiátov do MsZ 137 kB [pdf]
13. 06. 2022  Zákon č. 180 2014 1 048 kB [pdf]