BUSINESS

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dudince

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach v súlade s ust. § 18a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 37/2023 Mestského zastupiteľstva v Dudinciach zo dňa 9.3.2023   v y h l a s u j e   výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dudince. 


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 03. 2023  Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Dudince 170 kB [pdf]