Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Voličský/hlasovací preukaz vystaví Mestský úrad na požiadanie občanovi, ktorý sa v čase konania volieb/referenda nebude nachádzať v mieste trvalého pobytu.

S voličským/hlasovacím preukazom sa môže zúčastniť volieb kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Potrebné doklady

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Občan v zastúpení predloží splnomocnenie

Vybavuje: Evidencia obyvateľstva

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

Projekty mesta Dudince