Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj  majetku Mesta Dudince.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
04. 07. 2018  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 829 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince