Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku Mesta Dudince

Mesto Dudince Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 04. 2017  sutaz 399 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince