VYHLÁSENIE OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ NA PRENÁJOM MAJETKU MESTA DUDINCE

  • 21.6.2019
  • 838x
  •   
Mesto Dudince vyhlasuje Obchodné verejné súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 06. 2019  OVS vyhlásenie 129 2 397 kB [pdf]
21. 06. 2019  OVS vyhlásenie 129 1 396 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince