BUSINESS

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku mesta

Mesto Dudince vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ust. §281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 08. 2021  Obchodná verejná súťaž 77 kB [pdf]