Vyhlásenie verejných obchodných súťaží na prenájom majetku mesta

  • 20.1.2023
  • 1491x
  •   

Mesto Dudince vyhlasuje Obchodné verejné súťaže podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku Mesta Dudince.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 01. 2023  OVS vyhlásenie 122 -NP 30,22m2 254 kB [pdf]
20. 01. 2023  OVS vyhlásenie 129 -NP 92m2 254 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince