BUSINESS

Výskyt medveďa

Mesto Dudince informuje občanov,

že v katastri nášho mesta

bol zaznamenaný pohyb

osamelého jedinca  medveďa hnedého.