Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 222

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 577

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 577

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora:  501

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do MsZ :  573

Za primátora mesta bol zvolený:

Dušan Strieborný, PaedDr., 47 r., primátor, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
-počet platných hlasov: 501

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva: 

1. Marcel Vankovic, 374 platných hlasov
2. Milota Antonická, Mgr., 361 platných hlasov
3. Róbert Lauko, RNDr., 340 platných hlasov
4. Bohuslav Beňuch, Ing., 289 platných hlasov 
5. Peter Šťastný, Ing., 269 platných hlasov
6. Stanislav Bačík, 206 platných hlasov
7. Martin Hámorský, Bc.,160 platných hlasov

Náhradníci:
1. Martin Ošust, Ing., 156 platných hlasov
2. Jozef Kralina, Ing., 155 platných hlasov
3. Slavomír Uday, 139 platných hlasov
4. Boris Benický, Ing., 134 platných hlasov 
5. Robert Dömötör, 123 platných hlasov
6. Roman Jelok, 112 platných hlasov
7. Vladislav Kanta, Mgr., 107 platných hlasov
8. Miroslav Pakši, 93 platných hlasov
9. Štefan Suchánsky, 74 platných hlasov
10. Andrej Sitkár, 49 platných hlasov  

Projekty mesta Dudince