BUSINESS

Výzva ministrovi zdravotníctva na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen

Dovoľujem si Vás osloviť v mene neformálnej občianskej Iniciatívy za zdravotnú starostlivosť vo Zvolene vo veci podpory verejnej Výzvy ministrovi zdravotníctva na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen.

Môžete ju nájsť tu: https://bit.ly/VyzvaMinistrovi


Cieľom je aj:

priviesť MZ SR, Agel, VÚC, samosprávy, no najmä pacientov a pacientky za okrúhly stôl, prediskutovať potreby jednotlivých subjektov a občanov a rokovať o riešeniach, ktoré by zachovali oddelenia, ktoré sa vyprofilovali ako jedny z najlepších či; najmodernejších v okolí (gynekologicko-pôrodnícke, urgent, chirurgia).

získať verejný prísľub, že nemocnica sa nestane len "doliečovacím zariadením";

zlepšenie zabezpečenia zdravotnej starostlivosti vo Zvolene na adekvátnej úrovni, a to predovšetkým posilnením špecializovanej ambulantnej starostlivosti.