Výzva na predkladanie ponuky - Technológia vodných prvkov - kúpeľná promenáda


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Príloha č. 1 - Zadanie s výkazom výmer 81 kB [xls]
  Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 75 kB [odt]
  Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača 9 kB [odt]
  Výzva na predkladanie ponúk - Technológia vodných prvkov zverejnená 14.8.2020 186 kB [pdf]

Projekty mesta Dudince