BUSINESS

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy MsÚ, polícia, pošta"


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
19. 08. 2021  Príloha č. 1 - výkaz výmer k naceneniu 55 kB [xls]
19. 08. 2021  Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria 136 kB [doc]
19. 08. 2021  Výzva na predloženie CP 135 kB [pdf]