BUSINESS

Výzva na predloženie CP "Rekonštrukcia spevnených plôch pred skupinovými garážami na ul. Ľ. Štúra v Dudinciach


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Príloha č. 2 Zadanie - výkaz výmer 18 kB [xlsx]
  Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria 137 kB [doc]
  Výzva na predloženie CP - Rekonštrukcia spevnených plôch v Dudinciach 264 kB [pdf]
  Výzva na predloženie CP Rekonštrukcia futb. infraštruktúry zverejnená 9.1.2020 4 035 kB [pdf]
  Výzva na predloženie CP Stoková sieť a vodovod IBV - predĺženie termínu 3 383 kB [pdf]
  Žiadosť o vyjadrenie 549 kB [pdf]
  Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na preloženie CP 137 kB [doc]
  Príloha č. 1 výkaz výmer na nacenenie - slepý rozpočet 123 kB [xls]
  Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince zverejnená 9.4.2020 3 408 kB [pdf]
  Príloha č. 2 - výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kriteria 114 kB [pdf]
  Rozpčet - zadanie. 30 kB [xlsx]
  Výzva na predloženie CP - Rekonšrukcia a mod. has. zbrojnice - zverejnená 30.03.2020 1 391 kB [pdf]
  Príloha č. 1 - Rozpočet zadanie 49 kB [xls]
  Príloha č. 2 - výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kriteria 109 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk zverejnená 18.2.2020 1 978 kB [pdf]
  Príloha č. 3 - Zmluva o dielo - Návrh. 41 kB [docx]
  Príloha č. 4 - Technická správa 1 135 kB [pdf]
  Príloha č. 1 - zadanie - hygienické zariadenia 105 kB [pdf]
  Príloha č. 1 - zadanie - fasáda prístavby 51 kB [pdf]
  Príloha č. 1 - zadanie - strecha prístavby 47 kB [pdf]
  Výzva na predloženie CP - Rekonštrukcia KD - zverejnená 2.9.2019 2 388 kB [pdf]
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk PP2 724 kB [pdf]
  Detské ihrisko - hojdačky 341 kB [pdf]
  Detske ihrisko - centrálny prvok 242 kB [pdf]
  Detské ihrisko - vytýčenie 309 kB [pdf]
  Zmluva o dielo - Návrh 217 kB [pdf]
  Rozpočet - návrh. 18 kB [docx]
  Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska zverejnená 20.5.2019 1 383 kB [pdf]
  Rozpočet DS 129- stavebná činnosť 0. 16 kB [xlsx]
  Výzva na predkladanie ponuk - Obnova Domu služieb - stavebná časť zverejnená 14.2.2019 1 531 kB [pdf]
  2019 Dudince Obnova DS - ROZPOČET O. 16 kB [xlsx]
  Výzva na predkadanie ponúk - Obnova Domu služieb - elektro - zverejnená 5.2.2019 1 533 kB [pdf]
  18-2037 - Obnova Domu služieb v Dudinciach - ZADANIE. 129 kB [xlsx]
  Výzva na predkladanie ponúk- Obnova Domu služieb v Dudinciach, zverejnená 27.07.2018 193 kB [pdf]
  Tabuľka č. 1. 17 kB [docx]
  Výzva na predkladanie ponúk - Podpr. č. 4 - Súťažné podmienky - zverejnená 26.6.2018 122 kB [pdf]
  Príloha č.1. 16 kB [docx]
  Zmluva o dielo - Podprogram č. 3 - návrh. 40 kB [docx]
  Výzva na predkladanie ponúk - Podpr. č. 3 - Súťažné podmienky - zverejnenie 26.6.2018 124 kB [pdf]
  Zmluva o dielo - Príloha č. 2 Výzvy 646 kB [pdf]
  VV Mesto Dudince - Príloha č. 1 Výzvy 85 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v lokalite Poľná zverejnená 13.3.2018 432 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince, uverejnená 19.1.2018 389 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Externý manažment - zverejnená 18.1.2018 867 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Dobudovanie kamerového systému - zverejnená 13.10.2017 275 kB [pdf]
  Výzva na predloženie CP - Obnova fasády nájomných bytov - zverejnená 03.10.2017 2 383 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie CP - Regenerácia trávnatej plochy - 04.07.2017 1 137 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt Obnova a adaptácia trojpodlažného polyfunkčného objektu v Dudinciach zverejnená 06.07.2017 270 kB [pdf]
  Výzva na predkadanie ponúk - konvektomat 16.03.2017 1 799 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Obnova a adaptácia objektu 15.03.2017 1 616 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - audit budovy MsÚ - zverejnená 14.12.2016 1 593 kB [pdf]
  Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia skládok v Dudinciach - 10.08.2016 2 136 kB [pdf]
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Splašková kanalizácia a vodovod - IBV 03.08.2016 213 kB [pdf]
  Výzva na predloženie CP - Územný plán mesta Dudince 11.7.2016 433 kB [pdf]