Webový mapový portál mesta

Vážení občania, na nižšie uvedenom linku je dostupný webový mapový portál mesta, kde nájdete:

- Grafické zobrazenie parciel registra C a E nad mapami podľa Vášho výberu

- Vyhľadávanie podľa vlastníka (FO aj PO), parcelného čísla, listu vlastníka, adresy

- Vyhľadanie a zobrazenie susedných parciel, výber účastníkov stavebného konania

- Zobrazenie, tlač a export do pdf formátu aktuálneho LV podľa vzoru katastra

- Rýchly prehľad vlastníckych vzťahov osoby (FO) alebo subjektu (PO).


https://mobec.sk/dudince#base

Projekty mesta Dudince