Zákaz činnosti výdaja stravy zo Spojenej školy Dudince

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene nariaďuje školským stravovacím zariadeniam v okrese Zvolen, Detva a Krupina zákaz činnosti,
ktorá sa týka prípravy a výdaja stravy v školských stravovacích zariadeniach precudzích stravníkov od dnešného dňa, to je 13.marca 2020 až do odvolania. 

Projekty mesta Dudince