Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady

Dieťa narodené v platnom manželstve:

  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

  • občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz

Vybavuje: Matrika

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

Projekty mesta Dudince