Zasadnutie Krízového štábu Mesta Dudince

Mesto Dudince na základe rozhodnutia Krízového štábu zo dňa 12.03.2020 
v y d á v a 
nasledovné opatrenia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta  k predchádzaniu vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, 
a to nasledovne:

1.1. zakazuje organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v meste od 13.03.2020 do odvolania 

1.2. ruší stránkové hodiny mestského úradu. Zamestnanci budú s klientmi osobne vybavovať iba neodkladné a odôvodnené záležitosti, aj to iba  v prípade, že sú zdraví a nejavia  príznaky ochorenia. Bežná agenda bude riešená telefonickou alebo e-mailovou formou

1.3. zatvára Spojenú školu Dudince a všetky jej organizačné zložky od 16.03.2020 na 14 dní
 
1.4. ruší športové aktivity registrovaných a neregistrovaných hráčov v telocvični Spojenej školy a v Kultúrnom dome v Merovciach od 13.03.2020 do odvolania 

1.5. doporučuje občanom, ktorí za posledných 14 dní navštívili zahraničie, aby dodržiavali 14 dňovú domácu karanténu

1.6. vyzýva občanov, aby porušenie Verejnej vyhlášky č. OLP 2567/2020 zo dňa 12.03.2020, ktorá nariaďuje izoláciu v domácom prostredí bezodkladne nahlasovali na t. č. 158

1.7. upravuje postup pri preberaní obedov nasledovne: zmluvný poberateľ dôchodcovského obeda si pripraví prázdny obedár pred dvere
-pracovník zabezpečujúci rozvoz stravy vymení prázdny obedár za plný, ohlási to zaklopaním alebo zazvonením a odchádza 
-osobný kontakt sa neodporúča!
-kúpa stravných lístkov sa bude zabezpečovať cez tašky s obedármi
V prípade nejasností kontaktujte t.č. 0948 541 505

2. Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Kúpele Dudince, a.s. s účinnosťou od 10.03.2020 je pre verejnosť zakázaný vstup do kúpeľných domov a prevádzok umiestnených v ich priestoroch

Projekty mesta Dudince