Zasadnutie stavebnej komisie MsZ

Dňa 31.01.2018 o 16,30 hodine v malej zasadačke na Mestskom úrade sa uskutoční zasadnutie stavebnej komisie MsZ.

Projekty mesta Dudince