BUSINESS

ZBER BRKO a komunálneho odpadu - termíny

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

sa uskutoční:

q10.12.2019
q14.01.2020
q18.02.2020

Zber komunálneho odpadu sa uskutoční:

qMerovce: 27.12.2019
qDudince: 03.01.2020 – piatok!