Zber kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.

  • 25.6.2021
  • 1393x
  •   

Od 01. 07. 2021 bude v našom meste zabezpečený zber kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.

Mesto zabezpečilo špeciálne kovové 120-litrové nádoby pre kuchynský odpad a oranžové KUKA nádoby pre použitý kuchynský olej, ktoré budú umiestnené na 8 stojiskách v meste, ale tiež na zbernom dvore.

Zber bude pravidelne 1x  týždenne zabezpečovať oprávnená spoločnosť.

 

Kuchynský odpad :

Každá domácnosť obdrží vedierko s vekom. Zvyšky jedál zbierame doma do vedierka a pravidelne ho vynášame do zbernej nádoby na kuchynský odpad.

 

Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad :

zvyšky jedla živočíšneho pôvodu

tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín

mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, vajcia

potraviny po záručnej dobe (vybalené z pôvodného obalu)

mliečne výrobky po záruke (vybalené z pôvodného obalu)

tekuté zložky bioodpadu (polievka, omáčka).

 

Použitý kuchynský olej :

Domácnosti môžu zbierať akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní z fritéz, ale aj olej, ktorý slúžil ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra. Dôležité je však zbierať čistý olej, ktorý neobsahuje zvyšky potravín, šťavy z mäsa či vody.

Olej je potrebné zliať  cez sitko do čistej a suchej PET fľaše, alebo originálneho obalu. Nazbieraný olej  potom zaniesť na určené zberné miesto a riadne zavreté vložiť do oranžovej KUKA nádoby na zbernom mieste (zberné miesto totožné s miesto na kuchynský odpad).


Zberné miesta

P.č.

Obec

Adresa zberného miesta

1.

Dudince

ul. Malý rad 12/1 (pri RD-p. Dinga)

2.

Dudince

ul. Okružná 362

3.

Dudince

ul. Nový rad č. 187

4.

Dudince

ul. J. Jesenia 166 (zdr. stredisko)

5.

Dudince

ul. J. Kráľa 140 (bývalá kotolňa BP)

6.

Dudince

ul. Okružná 126 (oproti RD-p. Launer)

7.

Dudince

ul. Ľ. Štúra 208/3 (za MsÚ)

8.

Dudince - Merovce

ul. Merovská 222/15 (za KD)

9.

Dudince - Merovce

ul. Pod horou 548 (zberný dvor)

 

 

Informatívny rozpis rozvozu vedier s vekom je nasledovný:

Staré Dudince - 28.06.2021 od 15.00 hod. do 19.00 hod.

Merovce  - 29.06.2021 od 15.00 hod. – 19.00 hod.

Dudince stred – 30.06.2021 od 15.00 hod. – 19.00 hod. a podľa potreby ďalšie dni.

Projekty mesta Dudince