BUSINESS

"Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky BBSK - oznámenie

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica do 22.12.2021. 

Strategický dokument je uložený na sekretariáte Mestského úradu v Dudinciach. 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
07. 12. 2021  Oznámenie o strategickom dokumente 416 kB [pdf]