Životné jubileum pani Alžbety Beňovskej

V tomto roku sa svojho nádherného životného jubilea dožíva naša spoluobčianka, pani Alžbeta BEŇOVSKÁ. 
K jej vzácnemu životnému jubileu 100.narodeninám srdečne blahoželáme a prajeme jej naďalej pevné zdravie, šťastie a lásku.

Projekty mesta Dudince