Zmena stránkových hodín na mestskom úrade

Zmena stránkových hodín na mestskom úrade od 1.4.2020 do odvolania
Pondelok,  streda:  od 8,00 hod. do 12,00 hod. 


Projekty mesta Dudince