BUSINESS Resized_20200721_101021

ZMOS sa v Dudinciach venoval smart riešeniam v kúpeľníctve

Resized_20200721_101021

Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 21. júla 2020 organizoval v Dudinciach podujatie zamerané na smart riešenia v kúpeľníctve

a problémy súvisiace s daňou za ubytovanie


Čiastkové riešenia aj inovatívne východiská

Kúpeľné mestá a obce majú svoje špecifické postavenie. Sledujú potreby obyvateľov a pritom musia hľadať možnosti na svoj rozvoj z hľadiska atraktivity pre zvyšovanie atraktivity pre návštevníkov. Ich činnosť sa preto orientuje aj na služby, ktoré vo výraznej miere kladú dôraz na potreby a očakávania kúpeľných hostí, turistov a návštevníkov. Ich situácia s dopadmi COVID-19 a nástupom ekonomickej krízy nie je jednoduchá, keďže dochádza k zmenám v sociálnom a ekonomickom správaní ľudí. Workshop sa preto sústredí na viaceré oblasti, v ktorých vidíme čiastkové riešenia aj východiská.

Iba užitočné riešenia

Experti na smart riešenia predstavili účastníkom podujatia napríklad parkovaciu politiku zodpovednú k obyvateľom a priateľskú k hosťom. Súčasťou toho bude predstavenie riešení zo Slovenska, ale aj z Českej republiky vrátane nových trendov v parkovacej politike naprieč Európou. Ďalšou nemenej zaujímavou témou bolo predstavenie tzv. indexu urbanizmu a smart riešení na pomoc kúpeľníctvu. Špeciálna pozornosť sa však venovala problematike dane za ubytovanie z hľadiska legislatívy a aplikačnej praxe, čo spôsobuje komplikácie s negatívnymi dopadmi na príjmovú aj rozpočtovú stabilitu kúpeľných samospráv.

Toto podujatie bolo súčasťou aktivít Združenia miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.  


Autor : PaedDr. Dušan Strieborný 


Priložené fotografie