Zrušenie zasadnutia MsZ

Zasadnutie MsZ, ktoré sa malo konať 18.06.2020 o 16,00 hod. je zrušené.

Nový termín zasadnutia bude oznámený obvyklým spôsobom  zákonom stanovenej lehote. 

Ďakujeme za pochopenie 

Projekty mesta Dudince