BUSINESS

Zvoz komunálneho odpadu - Združenie HONT spol. s.r.o. oznamuje

Vážení občania, zvoz komunálneho odpadu sa do  01.04.2022 neuskutoční z dôvodu karantény pracovníkov zbernej spoločnosti. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na vyriešenie vzniknutej situácie. 

Za pochopenie ďakujeme