Aktuálne výzvy


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Výzva na predloženie CP - Územný plán mesta Dudince 11.7.2016 [pdf] 433 kB
  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Splašková kanalizácia a vodovod - IBV 03.08.2016 [pdf] 213 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia skládok v Dudinciach - 10.08.2016 [pdf] 2,136 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - audit budovy MsÚ - zverejnená 14.12.2016 [pdf] 1,593 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Obnova a adaptácia objektu 15.03.2017 [pdf] 1,616 kB
  Výzva na predkadanie ponúk - konvektomat 16.03.2017 [pdf] 1,799 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt Obnova a adaptácia trojpodlažného polyfunkčného objektu v Dudinciach zverejnená 06.07.2017 [pdf] 270 kB
  Výzva na predkladanie CP - Regenerácia trávnatej plochy - 04.07.2017 [pdf] 1,137 kB
  Výzva na predloženie CP - Obnova fasády nájomných bytov - zverejnená 03.10.2017 [pdf] 2,383 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Dobudovanie kamerového systému - zverejnená 13.10.2017 [pdf] 275 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Externý manažment - zverejnená 18.1.2018 [pdf] 867 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince, uverejnená 19.1.2018 [pdf] 389 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v lokalite Poľná zverejnená 13.3.2018 [pdf] 432 kB
  VV Mesto Dudince - Príloha č. 1 Výzvy [pdf] 85 kB
  Zmluva o dielo - Príloha č. 2 Výzvy [pdf] 646 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Podpr. č. 3 - Súťažné podmienky - zverejnenie 26.6.2018 [pdf] 124 kB
  Zmluva o dielo - Podprogram č. 3 - návrh. [docx] 40 kB
  Príloha č.1. [docx] 16 kB
  Výzva na predkladanie ponúk - Podpr. č. 4 - Súťažné podmienky - zverejnená 26.6.2018 [pdf] 122 kB
  Tabuľka č. 1. [docx] 17 kB
  Výzva na predkladanie ponúk- Obnova Domu služieb v Dudinciach, zverejnená 27.07.2018 [pdf] 193 kB
  18-2037 - Obnova Domu služieb v Dudinciach - ZADANIE. [xlsx] 129 kB