Komisie pri MsZ

- Finančná – predseda Ing. Bohuslav Beňuch

členovia:

- Stavebná – predseda RNDr. Róbert Lauko

členovia:

- Kultúrna – Mgr. Milota Antonická

členovia:

- Verejného záujmu – Bc. Martin Hámorský

členovia:

- Športová – Ing. Peter Šťastný

členovia: