Zoznam zmlúv mesta Dudince

Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
11. 12. 2018 110/2018 SAŽP, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí dotácie 00626031
10. 12. 2018 109/2018 VÚB a.s. Zmluva o vkladovom účte 31320155
05. 12. 2018 108/2018 Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva 00151866
29. 11. 2018 107/2018 Detox, Banská Bystrica Zmluva - zber NO 31582028
29. 11. 2018 106/2018 Jozef Sever, Hontianske Tesáre 98 Zmluva o nájme nájomného bytu
08. 11. 2018 105/2018 Lýdia Macháčová Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 11. 2018 104/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie 00151513
06. 11. 2018 103/2018 Jaroslav Bačík, Učiteľská 8, Banská Štiavnica Zmluva o nájme nájomného bytu
06. 11. 2018 102/2018 Ing. Alexander Czidor, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
06. 11. 2018 101/2018 Rastislav Sviatko Kúpna zmluva
06. 11. 2018 100/2018 Kúpele Dudince a.s. Kúpna zmluva 31642913
05. 11. 2018 99/2018 Mgr. Milota Antonická, Ing. Danica Rajčanová Zmluva o nájme nehnuteľnosti
31. 10. 2018 98/2018 Babiaková, Kaskötö, Družstevná 111/5, Hontianske Moravce Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 97/2018 Ľapinová Táňa, Drážovce 12 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 96/2018 Marek Felyo, Horné Semerovce Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 95/2018 Lucia Antaliczová, Hontianske Tesáre 146 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 94/2018 Ing. Michaela Pakši, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 93/2018 Mária Macháčová, pod horou 247/19, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 92/2018 Kristína Zorvanová, Lišov 95 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 91/2018 Mgr. Martina Bečkerová, Terany 84 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 90/2018 Marian Teren, J. Jesénia 168, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 89/2018 Zuzana Šípková, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 88/2018 Lucia Kozelnická, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 87/2018 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k ZoNB
29. 10. 2018 86/2018 Hrenka Linka, Munchen Zmluva o nájme hrobového miesta
24. 10. 2018 85/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Nájomná zmluva 00151653
23. 10. 2018 84/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 8000000223 44187653
19. 10. 2018 83/2018 Mgr. Marcela Čunderlíková, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
15. 10. 2018 82/2018 Eva Babicová, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
15. 10. 2018 81/2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č. S0720201560 35858010
27. 09. 2018 80/2018 Zlata Harachová, Družstevná 280/9, Hontianske Moravce Zmluva o nájme nájomného bytu
27. 09. 2018 79/2018 Ing. Boris Benický, Okružná 366/18, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
26. 09. 2018 78/2018 OOCR Dudince Zmluva o nájme majetku mesta 42199212
25. 09. 2018 77/2018 CAMPOS SK s.r.o. Zmluva o dielo 46801227
19. 09. 2018 76/2018 Katarína Krátka Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 09. 2018 75/2018 Andrej Kampoš, Tŕnie Zmluva o nájme hrobového miesta
06. 09. 2018 74/2018 Pavol Ľachký - Elmont Zmluva o dielo 34688170
04. 09. 2018 73/2018 HUMANA People to People Slovakia o.z. Zmluva o humanitnej zbierke 42065534
04. 09. 2018 72/2018 Mgr. Ľubica Marčeková Zmluva 33231940
28. 08. 2018 71/2018 Tomáš Harach, Dudince Zmluva o nájme bytu
27. 08. 2018 70/2018 Július Nyárjas Dohoda o ukončení nájmu bytu
22. 08. 2018 69/2018 Ján Botto Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci 45862214
22. 08. 2018 68/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Dodatok č. 2 30416094
15. 08. 2018 67/2018 Jozef Peťko ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 47 798 815
15. 08. 2018 66/2018 Katarína Moravčíková - KATEX ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 34 790 098
15. 08. 2018 65/2018 Paulína Juračová ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 48 333 905
15. 08. 2018 64/2018 STYLE CARINE s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 51 751 810
15. 08. 2018 63/2018 EDB, s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 46 907 050
15. 08. 2018 62/2018 Milota Boďová ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 33 294 020
08. 08. 2018 61/2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Zmluva o údržbe zariadení 31402828
07. 08. 2018 60/2018 Oľga Mikič, Ján Močár, Dudince Kúpna zmluva
31. 07. 2018 59/2018 Slavomír Dorotin, Veľký Krtíš Zmluva o nájme hrobového miesta
31. 07. 2018 58/2018 Helena Máťášová, Okružná 362/10, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 1
31. 07. 2018 57/2018 PhamDr. Žofia Vajová, Okružná 363/12, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 07. 2018 56/2018 Anna Ľahká, Ľ. Štúra 206/2, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 1
30. 07. 2018 55/2018 Zuzana Ľahká, Okružná 364/14, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 07. 2018 54/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie 30416094
30. 07. 2018 53/2018 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 292/2018/ODDF 37828100
23. 07. 2018 52/2018 Mestský podnik Dudince s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 36040100
11. 07. 2018 51/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o národnom spolufinancovaní 00156621
04. 07. 2018 50/2018 SKHU - Interreg / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok z zmluve SKHU /1601/1.1/212
03. 07. 2018 49/2018 SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o dodávke plynu 35815256
03. 07. 2018 48/2018 SKHU - Interreg/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SKHU /1601/1.1./212
21. 06. 2018 47/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny 44187653
21. 06. 2018 46/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 8000000222 44187653
20. 06. 2018 45/2018 EUROVIA SK a.s. Zmluva o dielo 31651518
11. 06. 2018 44/2018 Dobráci s.r.o. Zámenná zmluva 47804602
24. 05. 2018 43/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva 50528041
22. 05. 2018 42/2018 Liptáková lýdia Zmluva o nájme hrobového miesta
21. 05. 2018 41/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovacom vyplňovacom práve 00151653
21. 05. 2018 40/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere 00151653
17. 05. 2018 39/2018 Dušan Zajac, Dudince Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 04. 2018 38/2018 Spojená škola Dudince Dodatok č. 1 42002028
23. 04. 2018 37/2018 DPO SR Zmluva 00177474
23. 04. 2018 36/2018 RD Bzovík Sponzorská zmluva 209643
23. 04. 2018 35/2018 RD Cerovan Sponzorská zmluva 36050369
23. 04. 2018 34/2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Zmluva o dielo 31402828
18. 04. 2018 33/2018 Agrohont Dudince, a.s. Darovacia zmluva 36000469
17. 04. 2018 32/2018 BT asfalt s.r.o. Zmluva o dielo 0036631329
09. 04. 2018 31/2018 SKHU - Interreg/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva SKHU INTERREG
29. 03. 2018 30/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
29. 03. 2018 29/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
29. 03. 2018 28/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 03. 2018 27/2018 Magdaléna Tupanová, Dudince Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 03. 2018 26/2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Zmluva o reklame a propagácii 36557129
21. 03. 2018 25/2018 Eduard Štencl, ILAVA Príkazná zmluva
19. 03. 2018 24/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. VIG Zmluva o spolupráci 31595545
07. 03. 2018 23/2018 Slovthermae Kúpele Diamant Dudince, s.p. Zmluva o ubytovaní 00165506
07. 03. 2018 22/2018 Centire, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 36866857
01. 03. 2018 21/2018 Attila Kürthy a Peter Kürthy, Demenadice Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
22. 02. 2018 20/2018 BAUHAUS, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o refundácii nákladov 47098414
22. 02. 2018 19/2018 Manž. Pavelkovci, Jančiarovci, Zambojovci, Dudince; Kongregácia milosrdných sestier, Trnava Kúpna zmluva
20. 02. 2018 18/2018 Magdaléna Kurthyová, Demandice Kúpna zmluva
20. 02. 2018 17/2018 SPP-distribúcia, a.s. Dodatok č.1 35910739
09. 02. 2018 16/2018 PR & PARTNERS INVESTMENTS s.r.o. Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 46682180
07. 02. 2018 15/2018 banet s.r.o., Veľký Blh Zmluva o dielo 47158972
05. 02. 2018 14/2018 PAHRO, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o budúcej zmluve 46257497
05. 02. 2018 13/2018 Paulína Juračová Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 48333905
05. 02. 2018 12/2018 Emília Kováčová Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 40541720
01. 02. 2018 11/2018 SPP, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 35815256
26. 01. 2018 10/2018 Službyt Žarnovica, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 36623946
23. 01. 2018 9/2018 COOP Jednota SD Krupina Darovacia zmluva 00169021
22. 01. 2018 8/2018 Milota Boďová, Drážovce Ukončenie nájomnej zmluvy 33294020
22. 01. 2018 7/2018 EDB, s.r.o., Plášťovce Ukončenie nájomnej zmluvy 46907050
22. 01. 2018 6/2018 Jozef Peťko, Hont. Moravce Ukončenie nájomnej zmluvy 47798815
17. 01. 2018 5/2018 Jana Berényiová, Okružná 367/20, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
17. 01. 2018 4/2018 Henrieta Kóšová, Plášťovce 550 Zmluva o nájme nájomného bytu
04. 01. 2018 3/2018 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
03. 01. 2018 2/2018 Zuzana Šípková, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
02. 01. 2018 1/2018 MD a V SR Dodatky č. 1 30416094
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
29. 12. 2017 98/2017 MsP Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
28. 12. 2017 97/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o poskytnutí technickej služby 31419470
28. 12. 2017 96/2017 Mgr. Marcela Čunderlíková, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 95/2017 Katarína Srňáková, Sielnica Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 12. 2017 94/2017 Eva Babicová, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 93/2017 Lucia Kozelnická, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 92/2017 Marian Teren, J. Jesénia 168, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
22. 12. 2017 91/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č.292/CC/17-D1 00151653
21. 12. 2017 90/2017 COOP Jednota Krupina Kúpna zmluva 00169021
18. 12. 2017 89/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
18. 12. 2017 88/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
13. 12. 2017 87/2017 Dian Szöllösy, Kolta 428 Ukončenie nájomnej zmluvy 50240609
12. 12. 2017 86/2017 Ing. Ivan ČIERNY - Stavingreal Mandátna zmluva 40889068
07. 12. 2017 85/2017 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
05. 12. 2017 84/2017 SMERALDINO s.r.o., V Zálesí, Trebotov Zmluva o nájme nebytových priestorov 01911333
01. 12. 2017 83/2017 Alexander Udai Zmluva o nájme nájomného bytu
01. 12. 2017 82/2017 Dömötör Zmluva o nájme hrobového miesta
30. 11. 2017 81/2017 Vares s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke 31635709
22. 11. 2017 80/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o dielo 31419470
15. 11. 2017 79/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte 00151653
03. 11. 2017 78/2017 Mgr. Ľubica Marčeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 33231940
27. 10. 2017 77/2017 VALIDUS real spol s r.o., Lišov Zmluva o dielo 50480944
17. 10. 2017 76/2017 Mestský podnik Dudince, s.r.o. Dodatok z zmluve 36040100
10. 10. 2017 75/2017 Hlinický Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 10. 2017 74/2017 Ľ. Pavlovic, Dudince Zmluva o nájme
02. 10. 2017 73/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o poskytnutí technickej služby 31419470
29. 09. 2017 72/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
29. 09. 2017 71/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
29. 09. 2017 70/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
11. 09. 2017 69/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekom - dodatok k zmluve 35763469
08. 09. 2017 68/2017 Kružicová Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 09. 2017 67/2017 Török Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 09. 2017 66/2017 Kováčová Zmluva o nájme hrobového miesta
06. 09. 2017 65/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovak Telekom - dodatok k zmluve 35763469
06. 09. 2017 64/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekom - dodatok k zmluve 35763469
28. 08. 2017 63/2017 Tanečka Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 08. 2017 62/2017 Tanečka Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 08. 2017 61/2017 IJK - CONSULTING, s.r.o., Bratislava Zmluva o manažmente projektu 47459514
01. 08. 2017 60/2017 Ing. Alexander Czidor, Salka 314 Zmluva o nájme nájomného bytu
21. 06. 2017 59/2017 DPO SR Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 00177474
19. 06. 2017 58/2017 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35763469
12. 06. 2017 57/2017 Jakabová Zmluva o nájme hrobového miesta
02. 06. 2017 56/2017 BBSK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 37828100
01. 06. 2017 55/2017 PROSPECT, spol. s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 06/2017 34107100
01. 06. 2017 54/2017 PROSPECT, spol. s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 06/2017 34107100
01. 06. 2017 53/2017 Hrčková Zmluva o nájme bytu
01. 06. 2017 52/2017 Hrčková Zmluva o nájme bytu-príloha
01. 06. 2017 51/2017 Hrčková Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
01. 06. 2017 50/2017 Janes, Janesová Dohoda o skončení nájmu
31. 05. 2017 49/2017 Svoreňová Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 05. 2017 48/2017 Šafařík Zmluva o nájme nebytového priestoru
22. 05. 2017 47/2017 Dingová Zmluva o nájme hrobového miesta
11. 05. 2017 46/2017 Kováč Zmluva o nájme nebytového priestoru
11. 05. 2017 45/2017 Marčeková Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 33231940
10. 05. 2017 44/2017 SAZ Zmluva o organizácii D-50 36063835
09. 05. 2017 43/2017 Jacek Koncki - POLARCAP Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 41251890
18. 04. 2017 42/2017 GASTROSALON SK, s.r.o., B. Bystrica Kúpna zmluva 50783645
18. 04. 2017 41/2017 Geodetický a kartografický ústav, Bratislava Zmluva na použitie operátu 17316219
10. 04. 2017 40/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o spolupráci 00151653
04. 04. 2017 39/2017 MR - BEZA Mandátna zmluva 47767693
04. 04. 2017 38/2017 Marcela Oremová, Krupina Zmluva o dielo 44139594
04. 04. 2017 37/2017 Juračová Zmluva o nájme hrobového miesta
04. 04. 2017 36/2017 Pavel Lacko, Zvolen Kúpna zmluva
31. 03. 2017 35/2017 SLSP, a.s. Bratislava Príloha č. 2 Zmluvy o úvere č. 292/CC/17 Splátkový kalendár 00151653
31. 03. 2017 34/2017 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o zmenkovom práve 00151653
31. 03. 2017 33/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Obchodné podmienky 00151653
31. 03. 2017 32/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. VOP Sl. sp. a.s. 00151653
31. 03. 2017 31/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník 00151653
31. 03. 2017 30/2017 Slovenská sporiteľňa Zmluva o úvere 00151653
30. 03. 2017 29/2017 StVPS, a.s. B. Bystrica Zmluva o dodávke vody 36644030
30. 03. 2017 28/2017 Lýdia Gondová Zmluva o nájme nájomného bytu
27. 03. 2017 27/2017 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 45325600
27. 03. 2017 26/2017 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 45325600
23. 03. 2017 25/2017 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 00151866
23. 03. 2017 24/2017 Cmarková Zmluva o nájme hrobového miesta
17. 03. 2017 23/2017 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 31595545
16. 03. 2017 22/2017 Slovthermae, Kúpele Diamant, š.p., Dudince Darovacia zmluva 00165506
03. 03. 2017 21/2017 Ahmedová Zmluva o nájme hrobového miesta
03. 03. 2017 20/2017 Žovinec Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 02. 2017 19/2017 Trška Zmluva o nájme hrobového miesta
20. 02. 2017 18/2017 Marian Kružliak, Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy 40542491
15. 02. 2017 17/2017 ISPA, spol. s r.o., Bratislava Nájomná zmluva 31328717
15. 02. 2017 16/2017 HaEm AQUA, Dudince Zámenná zmluva 00617008
10. 02. 2017 15/2017 Oáza staroby, Bátovce Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 02. 2017 14/2017 Maštalířová Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 02. 2017 13/2017 Maštalířová Zmluva o nájme hrobového miesta
01. 02. 2017 12/2017 Sľúka Zmluva o nájme hrobového miesta
01. 02. 2017 11/2017 Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Bratislava Dodatok z zmluve 31338551
27. 01. 2017 10/2017 Šulek Zmluva o nájme hrobového miesta
26. 01. 2017 9/2017 Antuš Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 01. 2017 8/2017 COOP Jednota, Krupina Darovacia zmluva 00169021
25. 01. 2017 7/2017 ENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o. B. Bystrica Zmluva o dielo 36056774
24. 01. 2017 6/2017 Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 01. 2017 5/2017 Knoško Zmluva o nájme hrobového miesta
19. 01. 2017 4/2017 Babicová Zmluva o nájme hrobového miesta
12. 01. 2017 3/2017 ATELIER TV s.r.o., Krupina Mandátna zmluva 44180101
10. 01. 2017 2/2017 SPP, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu 35815256
04. 01. 2017 1/2017 ZO Sloves pri Ocú H. Nemce Kolektívna zmluva
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
22. 12. 2016 71/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 70/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 69/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 68/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
21. 12. 2016 67/2016 ŠFRB Bratislava Záložná zmluva 31749542
16. 12. 2016 66/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci 31595545
16. 12. 2016 65/2016 GYNKA s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 36855464
16. 12. 2016 64/2016 Dental ZT s.r.o., Dudince Zmluva o nájme 36706400
16. 12. 2016 63/2016 Harmónia SCM, s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 47493551
13. 12. 2016 62/2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35697270
13. 12. 2016 61/2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
13. 12. 2016 60/2016 MDV a RR, Bratislava Zmluvy - dotácia 30416094
08. 12. 2016 59/2016 ŠFRB Bratislava Zmluva o úvere 31749542
01. 12. 2016 58/2016 Mesto Krupina Zmluva - dotácia 320056
01. 12. 2016 57/2016 Environmentálny fond, Bratislava Dodatok č. 1 Environ. fond 30796491
23. 11. 2016 56/2016 LORAKK, s.r.o., Dudince Zmluva o dielo 45379742
14. 11. 2016 55/2016 PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky Nájomná zmluva 34107100
11. 11. 2016 54/2016 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva 30796491
07. 11. 2016 53/2016 ARCH-AT s.r.o. Zmluva o dielo 43954154
07. 11. 2016 52/2016 Motor - Car Zvolen, s.r.o. Kúpna zmluva 36768162
02. 11. 2016 51/2016 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Ukončenie nájomnej zmluvy 17335345
02. 11. 2016 50/2016 Vladiszlav Teszlenko - Satelit SK Zmluva o refundácii 50450492
31. 10. 2016 49/2016 Kúpele Dudince, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena 31642713
31. 10. 2016 48/2016 Boris Vigaš, Mária Vigašová, Banská bystrica Kúpno-predajná zmluva
20. 10. 2016 47/2016 DEUS, Bratislava Dodatok č. 1 DCOM 45736359
12. 10. 2016 46/2016 Alexander Berényi, 935 83 Hokovce 25 Zmluva o nájme nájomného bytu
12. 10. 2016 45/2016 Jozef Brodniansky - MJ Zmluva o nájme 40824179
11. 10. 2016 44/2016 Ing. Zoltán Balko, Nitra Zmluva o dielo 41263782
07. 10. 2016 43/2016 MUDr. Martin OLEJ, s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 36641596
03. 10. 2016 42/2016 NÁDEJ A s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy 36647926
03. 10. 2016 41/2016 OOCR Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy 42199212
30. 09. 2016 40/2016 OOCR Dudince Zmluva o nájme nehnuteľnosti 42199212
30. 09. 2016 39/2016 Mária Sládeková, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 09. 2016 38/2016 Sládeková Mária, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 09. 2016 37/2016 Nagyová Silvia, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
23. 09. 2016 36/2016 e-dotácie s.r.o., Nitra Zmluva o službách 50028014
12. 09. 2016 35/2016 A & K, s.r.o. Dudince Odstúpenie od nájomnej zmluvy 47103001
05. 09. 2016 34/2016 TORVO, s.r.o., Bratislava Mandátna zmluva 50236407
12. 08. 2016 33/2016 eR STAR, s.r.o., Banská Bystrica Mandátna zmluva 36648752
05. 08. 2016 32/2016 Renáta Šedivá, Mesto Dudince, 962 71 Zmluva o nájme nájomného bytu
28. 07. 2016 31/2016 Zuzana Ľahká, Ľ. Štúra 206, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
20. 07. 2016 30/2016 e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Mandátna zmluva 50028014
20. 07. 2016 29/2016 e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Zmluva o službách 50028014
18. 07. 2016 28/2016 Nadácia slovenskej sporiteľne Zmluva o poskytnutí peňažného daru 30856868
23. 06. 2016 27/2016 Katarína Sitkár, Okružná 364, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
07. 06. 2016 26/2016 Marian Teren, Malý rad 40, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
25. 05. 2016 25/2016 Mgr. Andrej Guba, LL.M., advokát, Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 42179955
16. 05. 2016 24/2016 VÚB Banka, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní služby 31320155
16. 05. 2016 23/2016 Anna Grnáčová, 935 84 Tupá 197 Zmluva o nájme bytu
10. 05. 2016 22/2016 Adriana Filovkinová, Okružná 365, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
02. 05. 2016 21/2016 Dian Szollosy, Kolta Nájomná zmluva 1120591835
02. 05. 2016 20/216 Eva Terenová, Malý rad 40, Dudince Ukončenie nájmu 40539253
21. 04. 2016 19/2016 ENVI-PAK, a.s., Bratislava Zmluva - odpady 35858010
20. 04. 2016 18/2016 Slovgram, Bratislava Zmluva v zmysle autorského zákona 17310598
14. 04. 2016 17/2016 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii 35942436
14. 04. 2016 16/2016 Kozelnická Edita, Okružná 360, 96271 Dudince Zmluva o nájme bytu
01. 04. 2016 15/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 00177474
22. 03. 2016 14/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru 00151653
16. 03. 2016 13/2016 Antidopingová agentúra SR, Bratislava Zmluva o realizácii dopingovej kontroly 50119321
08. 03. 2016 12/2016 Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke 00151866
07. 03. 2016 11/2016 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava Zmluva o pripojení 35910739
26. 02. 2016 10/2016 Marcela Krnáčová Ukončenie nájmu 37268350
26. 02. 2016 09/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. POP Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 08/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. VOP Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 07/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 06/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o platobnej karte 00151653
23. 02. 2016 05/2016 Ing. Ivan Čierny, Stavingreal Mandátna zmluva 40889068
18. 02. 2016 04/2016 Mestský podnik Dudince, s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
12. 02. 2016 03/2016 Katarína Dodoková Zmluva o nájme bytu
03. 02. 2016 02/2016 Primona Slovakia, spol. s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy 31641334
03. 02. 2016 01/2016 LIPUX s.r.o. Zmluva o dielo 47462451
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2015 54/2015 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2015 53/2015 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2015 52/2015 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2015 51/2015 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2015 50/2015 Terézia Nuotová Zmluva o nájme bytu
28. 12. 2015 49/2015 SAD Zvolen a.s. Zmluva o nájme 36054666
28. 12. 2015 48/2015 M Plus SK, s.r.o. Nájomná zmluva 47313340
28. 12. 2015 47/2015 SE Predaj s.r.o. Koncesná zmluva 44553412
21. 12. 2015 46/2015 DEUS Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 45736359
08. 12. 2015 45/2015 AE group, s.r.o., Piešťany Oznámenie o koncesii 45669546
07. 12. 2015 44/2015 AE group, s.r.o., Piešťany Mandátna zmluva 45669546
02. 12. 2015 43/2015 Komunálna poisťovňa a.s. Zmluva o spolupráci 31595545
27. 11. 2015 42/2015 Záchranná zdravotná služba Bratislava Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 17336210
24. 11. 2015 41/2015 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 00151866
19. 11. 2015 40/2015 Ruslan Prysiazhnyi Kúpna zmluva
19. 11. 2015 39/2015 Alica Hvižďalková Kúpna zmluva
11. 11. 2015 38/2015 Harmónia SCM, s.r.o., Krupina Dodatok k nájomnej zmluve 35652217
02. 11. 2015 37/2015 Interaudit Zvolen, spol s r.o. Zmluva o oskytnutí audítorských služieb 30225841
02. 11. 2015 36/2015 Paulína Juračová Zmluva o nájme 48333905
02. 11. 2015 35/2015 Marián Jurač Ukončenie nájomnej zmluvy 34282025
02. 11. 2015 34/2015 Mariana Máťušová Zmluva o nájme bytu
26. 10. 2015 33/2015 Erika Drábová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 44206976
04. 08. 2015 32/2015 DEUS Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM 45736359
04. 08. 2015 31/2015 Stanislav Šubert, Zuzana Šípková Zmluva o nájme bytu
04. 08. 2015 30/2015 Berényi Roland Zmluva o nájme bytu
04. 08. 2015 29/2015 Ľubomíra Zakovičová Zmluva o nájme nehnuteľnosti
27. 07. 2015 28/2015 PR&PARTNERS INVESTMENS, s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 46682180
15. 07. 2015 27/2015 Ľahká Zuzana Zmluva o nájme bytu
06. 07. 2015 26/2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku - vodovod 36644030
02. 06. 2015 25/2015 Interaudit Zvolen, spol s r. o. Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 30225841
02. 06. 2015 24/2015 Milota Boďová-TEX-SECOND HAND Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 33294020
01. 06. 2015 23/2015 Erika Drábová Zmluva o nájme 44206976
01. 06. 2015 22/2015 Mgr. Zuzana Baloghová Zmluva o nájme bytu
29. 04. 2015 21/2015 Marián Mazúch, Eva Mazúchová Zmluva o nájme bytu
29. 04. 2015 20/2015 MADE spol s r.o. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 36041688
29. 04. 2015 19/2015 MADE spol s r.o. Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve 36041688
13. 03. 2015 18/2015 Jozef BRODNIANSKY - MJ Zmluva o dodávke spotrebného tovaru 40824179
09. 03. 2015 17/2015 Antidopingová agentúra SR Zmluva o realizácii dopingovej kontroly 42137292
04. 03. 2015 16/2015 Benjámin Matyó Zmluva o nájme bytu
02. 03. 2015 15/2015 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržbárskych služieb 36040100
02. 03. 2015 14/2015 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 36040100
02. 03. 2015 13/2015 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 36040100
02. 03. 2015 12/2015 Štefan Ľahký Zmluva o nájme bytu
24. 02. 2015 11/2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 31396674
23. 02. 2015 9/2015 SPP, a.s. Dodatok č. 3 k Zmluvám o dodávke plynu 35815256
23. 02. 2015 10/2015 Mesto Krupina Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 00320056
05. 02. 2015 8/2015 Jozef BROBNIANSKY - MJ Zmluva o nájme 40824179
28. 01. 2015 7/2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zoznam elektronických služieb, bezpečnostných predmetov a limitov 00151653
28. 01. 2015 6/2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne a.s. 00151653
28. 01. 2015 5/2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne a.s. 00151653
28. 01. 2015 4/2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník Slovenskej sporiteľne a.s. 00151653
26. 01. 2015 3/2015 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o elektronických službách 00151653
14. 01. 2015 2/2015 Marián Lacko Zmluva o nájme bytu
14. 01. 2015 1/2015 Ing. Zdenka Janesová, Anton Janes Zmluva o nájme bytu
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
22. 12. 2014 32/2014 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2014 31/2014 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2014 30/2014 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2014 29/2014 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
12. 12. 2014 28/2014 Pavel Greňo, Anna Greňová Zmluva o nájme
14. 11. 2014 27/2014 CZ CZ Nitra s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 31419470
07. 11. 2014 26/2014 Interaudit Zvolen, spol s r. o. Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 30225841
03. 11. 2014 25/2014 Attila Kurty, Peter Kurty Zmluva o nájme
22. 10. 2014 24/2014 Peter Rerich, Renáta Rerichová Kúpna zmluva
27. 08. 2014 23/2014 Iryyna Dzhavala Zmluva o nájme bytu
25. 08. 2014 22/2014 Pavel Greňo, Anna Greňová Kúpna zmluva
13. 08. 2014 21/2014 TRIUS FINANCE, s.r.o. Zmluva o spolupráci 36699993
11. 08. 2014 20/2014 Jacek KONCKI - POLARCAP Zmluva o nájme 41251890
04. 08. 2014 19/2014 Jozef Peťko Zmluva o nájme 47798815
30. 07. 2014 18/2014 TRIUS FINANCE, s.r.o. Zmluva o spolupráci 36699993
30. 07. 2014 17/2014 Bc. Žanna Hrivnáková Zmluva o nájme bytu
01. 07. 2014 16/2014 Michal Betka Zmluva o nájme bytu
17. 06. 2014 15/2014 Jaroslav Oprala, Zuzana Opralová Kúpna zmluva
26. 05. 2014 14/2014 LR stav, s.r.o. Zmluva o nájme 45929807
12. 05. 2014 13/2014 FYDY, s.r.o. Kúpna zmluva 36777927
06. 05. 2014 12/2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o poskytnutí peňažného daru 00151653
17. 04. 2014 11/2014 ERNEST, v.o.s. Mandátna zmluva 36033928
17. 04. 2014 10/2014 Mária Tomková Zmluva o nájme 33255822
27. 03. 2014 9/2014 Ing. Benický Boris Zmluva o nájme bytu
17. 03. 2014 8/2014 Záchranná zdravotná služba Bratislava Zmluva o nájme 17336210
04. 03. 2014 7/2014 Geodetický a kartografický ústav Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z IS katastra nehnuteľností 17316219
31. 01. 2014 6/2014 Jozef Stankovič Zmluva o nájme
31. 01. 2014 5/2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o elekronických službách 00151653
22. 01. 2014 4/2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov 00151653
21. 01. 2014 3/2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 00151653
21. 01. 2014 2/2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere 00151653
09. 01. 2014 1/2014 SNM, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 44265506
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
30. 12. 2013 44/2013 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
30. 12. 2013 43/2013 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
30. 12. 2013 42/2013 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
30. 12. 2013 41/2013 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 31595545
19. 12. 2013 40/2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o účte Komunal 00151653
03. 12. 2013 39/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Záložná zmluva 30416094
03. 12. 2013 38/2013 Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva 31749542
15. 11. 2013 37/2013 Roland Mišťurík Zmluva o nájme bytu
16. 09. 2013 36/2013 Štefan Tipary Ekolstav Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 30071216
14. 08. 2013 35/2013 Ing. Katarína Faragóová Zmluva o nájme bytu
09. 08. 2013 34/2013 A&K, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení verejného poriadku v meste Dudince 47103001
01. 08. 2013 33/2013 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Kúpna zmluva 36056006
30. 07. 2013 32/2013 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 134/AUOC/2012 00151653
29. 07. 2013 31/2013 Ing. Máťášová Ľudmila Zmluva o nájme bytu
23. 07. 2013 30/2013 A&K, s.r.o. Zmluva o zabezpečení verejného poriadku v meste Dudince 47103001
28. 06. 2013 29/2013 Danica Štefániková Zmluva o nájme bytu
28. 06. 2013 28/2013 Interaudit Zvolen, spol s r. o. Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 30225841
17. 06. 2013 27/2013 CZ CZ Nitra s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby 31419470
14. 06. 2013 26/2013 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR 00151866
14. 05. 2013 25/2013 CZ CZ Nitra s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 31419470
03. 05. 2013 24/2013 Kúpele Dudince a.s. Zmluva o poskytnutí služieb 31642713
03. 05. 2013 23/2013 CZ CZ Nitra s.r.o. Zmluva o dielo 31419470
25. 04. 2013 22/2013 OOCR Dudince Zmluva o nájme 42199212
19. 04. 2013 21/2013 Športový klub mesta Dudince Dohoda o zabezpečení dopravy 31907059
19. 04. 2013 20/2013 AUTOKAVOS, s.r.o. Kúpno-predajná zmluva 36650285
03. 04. 2013 19/2013 Anna Suchardová Zmluva o nájme bytu
20. 03. 2013 18/2013 INTA, s.r.o. Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu 34129863
05. 03. 2013 17/2013 Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 36096881
05. 03. 2013 16/2013 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 00681156
01. 03. 2013 15/2013 Melicherčíková Oľga Zmluva o nájme bytu
28. 02. 2013 14/2013 Fabiankovičová Daniela Zmluva o nájme bytu
04. 02. 2013 13/2013 Repka Stanislav Zmluva o nájme bytu
30. 01. 2013 11/2013 Harach Marek, Harachová Terézia Zmluva o nájme bytu
29. 01. 2013 10/2013 Ing. Pavel Repický, RNDr, Viera Repická Kúpna zmluva
28. 01. 2013 9/2013 Ing. Jozef Lepieš, Ing. Eva Lepiešová Kúpna zmluva
03. 01. 2013 8/2013 Slezáková Henrieta Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 7/2013 Teran Tomáš Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 6/2013 Kozelnická Lucia Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 5/2013 Šípková Zuzana Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 4/2013 Sliacka Monika Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 3/2013 Mgr. Čunderlíková Marcela Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 2/2013 Bicka Peter Zmluva o nájme bytu
03. 01. 2013 1/2013 Babicová Eva Zmluva o nájme bytu
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2012 42/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 41/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 40/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 39/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 38/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 37/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 36/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 35/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 34/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 32/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 31/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
31. 12. 2012 30/2012 Mestský podnik Dudince s.r.o. Kúpna zmluva 36040100
30. 12. 2012 33/2012 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
10. 12. 2012 29/2012 Trius finance, s.r.o. Zmluva o spolupráci 36699993
12. 11. 2012 28/2012 Bačík Stanislav Zmluva o nájme bytu
06. 11. 2012 27/2012 Murgaš Július Zmluva o nájme bytu
09. 10. 2012 26/2012 Peter Rerich Kúpna zmluva
21. 09. 2012 25/2012 ERNEST, v.o.s. Mandátna zmluva 36033928
18. 09. 2012 24/2012 Štefan Tipary EKOLSTAV Zmluva o dielo 30071216
18. 09. 2012 23/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva 00151653
06. 08. 2012 22/2012 Ján BOTTO Zmluva o spolupráci 45862214
16. 07. 2012 21/2012 Zuzana Rahimvand Zmluva o nájme bytu
16. 07. 2012 20/2012 WELL management, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 36345440
03. 07. 2012 19/2012 ERNEST, v.o.s. Mandátna zmluva 36033928
02. 07. 2012 18/2012 ERNEST, v.o.s. Mandátna zmluva 36033928
27. 06. 2012 17/2012 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
22. 06. 2012 16/2012 Ing. P. Kozák, Ing. M. Kozáková Kúpna zmluva 33717249
22. 06. 2012 15/2012 Boipalivá, spol. s r.o. Zmluva o dodávke biomasy 35716223
06. 06. 2012 14/2012 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o nadstavbe domu 36040100
05. 06. 2012 13/2012 Ing. Štefan Tipary Kúpna zmluva
04. 06. 2012 12/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dohoda o pristúpení k záväzku 00151653
04. 06. 2012 11/2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere 00151653
21. 05. 2012 10/2012 Oľga Mišovičová Kúpna zmluva
17. 05. 2012 9/2012 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 36040100
11. 05. 2012 8/2012 LORAKK, s.r.o. Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora 45379742
27. 04. 2012 7/2012 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Zmluva o poskytnutí údajov 37827731
26. 04. 2012 6/2012 Dana Baculíková, Stanislav Baculík Zmluva o nájme bytu
26. 04. 2012 5/2012 Športový klub mesta Dudince - futbalový oddiel Zmluva o prenájme 31907059
02. 04. 2012 4/2012 Mestský podnik Dudince s.r.o. Nájomná zmluva 36040100
27. 03. 2012 3/2012 Baxová Zuzana Zmluva o nájme bytu
09. 03. 2012 2/2012 Projekt tím, s.r.o. Zmluva o dielo 36723941
10. 02. 2012 1/2012 Ing. Ján Žitniak Kúpna zmluva