OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Pondelok - Streda - Piatok      10,00 - 16,00
Utorok - Štvrtok                         10,00 - 17,30
Sobota                                             8,00 - 12,00