PRAVIDELNÝ VÝVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Pravidelný vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

/BRKO/  - hnedé nádoby

sa uskutočňuje každý párny týždeň vždy v UTOROK.