Za každým úspechom je tvrdá drina

https://www.nashont.sk/za-kazdym-uspechom-je-tvrda-drina/